Medgeneracijski poligon

Kot partner bodo sodelovali:
 Promotorji operacije družbenih in spletnih omrežij (Facebook)
 Strokovno sodelovanje pri gradnji igrišča, izbiri opreme.
 Nabava žog za igranje odbojke na mivki (6 žog).
 Sooblikovali bodo vsebino dogajanj ter aktivnosti medsebojnega medgeneracijskega povezovanja.
 Skrbeli bodo za poživitev aktivnosti, ki se bodo odvijale v samem namenskem prostoru, ter z prostovoljskim delom koordinirali ter pomagali pri sami rabi vadb.
 Člani društva bodo kovnica idej širitve aktivnosti športno-rekreacijskega centra.
 Organiziralo bodo odbojkarski tabor vsaj 20 otrok.

Cilji operacije:

Razširitev športno-aktivne dejavnosti za različne starostne in družbene skupine.
Športno udejstvovanje medgeneracijskega mreženja.
Vzpostavitev novih zunanjih fitnes naprav in 3 polj motorik parka, 2x odbojkarsko igrišče na mivki.
Uporaba novih športnih površin v pomoč kondicijskim pripravam lokalnih športnih ekip in gostujočih ekip.
Postavitev 4 knjigobežnic na različnih destinacijah (Center Radenci, Mini golf, knjigarna v Radencih in Medgeneracijski poligon)

GLAVNE AKTIVNOSTI

Ureditev degradiranega prostora ob tribunah na ŠC Ivanke Serec v Radencih, ureditev cca 700 m² novih rekreativnih, atraktivnih novih površin.
Medgeneracijsko mreženje, povezovanje, zmanjševanje socialne izoliranosti ranljivih skupin.
Priprava novih vsebin za kakovostno preživljanje prostega časa.
Dvig ozaveščenosti potrebe po telesnem in umskem fitnessu.

PRIČAKOVANI UČINKI

Ureditev prostorske dileme za namen medgeneracijskega mreženja in športno aktivnega udejstvovanja 700 m².
Število uporabnikov : Cca. 290 od tega ranljive skupine 70.
Urbani fitness, 3 polja motorik parka, 2 odbojkarski igrišči na mivki, 4 knjigobežnice.
Odbojkarski kamp za otroke (min. 20 udeležencev) in dan odprtih vrat.